Η Κατερίνα Φραγκάκη στην εκπομπή Υπάρχει Λύση της Κίας και της Σοφίας Μύτιλη μιλά για τις μισθώσεις τα ανείσπρακτα κοινόχρηστα και τις αναπηρικές συντάξεις.

Η Κατερίνα Φραγκάκη στην εκπομπή Υπάρχει Λύση της Κίας και της Σοφίας Μύτιλη μιλά για τις μισθώσεις τα ανείσπρακτα κοινόχρηστα και τις αναπηρικές συντάξεις.

Η Κατερίνα Φραγκάκη στην εκπομπή Υπάρχει λύση της Κίας και Σοφίας Μύτιλη- Συζήτηση για το ασφαλιστικό και τις ιατρικές παροχές των ασφαλισμένων.

Η Κατερίνα Φραγκάκη στην εκπομπή Υπάρχει λύση της Κίας και Σοφίας Μύτιλη- Συζήτηση για το ασφαλιστικό και τις ιατρικές παροχές των ασφαλισμένων.

 

1 59 60 61 62