Τι αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αλλά και τι διεκδικούν οι συνταξιούχοι με την πιλοτική δίκη;

Κατερίνα Φραγκάκη: Τι αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αλλά και τι διεκδικούν οι συνταξιούχοι με την πιλοτική δίκη;

Newsroom

Της Κατερίνας Φραγκάκη*

To νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο φέρνει τις κάτωθι αλλαγές:

  • Αυξάνονται οι συντάξεις για όσους εργάζονται πάνω από 30 χρόνια.
  • Αυξάνεται κατά 50% ο συντελεστής ανταπόδοσης για όσους εργάζονται πάνω από 40 ετών
  • Αυξάνονται μεσοσταθμικά κατά 99,5 ευρώ όλες οι επικουρικές συντάξεις όταν το σύνολο κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνά τα 1.300 ευρώ
  • Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα χάνουν το 30% της σύνταξης τους από το 60% που χάνουν σήμερα
  • Νέες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες από 220 έως 576 ευρώ.
  • Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023
  • Δεν θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές όσοι μισθωτοί έχουν μπλοκάκια και οι εισφορές τους καλύπτονται από την μισθωτή τους εργασίας. Ουσιαστικά δεν θα επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές όσοι έχουν μεικτός μισθό πάνω από 780 ευρώ.

Την Παρασκευή 10/1/2020 δικάστηκε με την ιδιαίτερη διαδικασία του άρθρου 1 του Ν.3900/2010 για τη δίκη -πιλότο, το ΣτΕ, υπό τη μείζονα σύνθεσή του λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, για να  κρίνει από μηδενική βάση τα νομικά ζητήματα που κρίθηκαν με τις αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015, οι οποίες αναγνώρισαν το δικαίωμα των συνταξιούχων να διεκδικήσουν αναδρομικά περικοπές που επιβλήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους του 2012 (ν. 4051/12 και 4093/12).

Ειδικότερα το ΣΤΕ θα αποφασίσει:

*Για τα αναδρομικά από περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που έγιναν από το 2012 και μετά

*Για τα αναδρομικά από την κατάργηση των δώρων από το 2013 και μετά

*Για την περίοδο 1/1/2013 έως 9/6/2015: 8,742 δισ. ευρώ για τις κύριες και 1,948 δισ. ευρώ για τις επικουρικές

Σύνολο: 10,690 δισ. ευρώ

*Για την περίοδο 10/6/2015 έως 11/5/2016: 3,262 δισ. ευρώ για τις κύριες και 723 εκατ. ευρώ για τις επικουρικές

Σύνολο: 3,985 δισ. ευρώ

*Για την περίοδο 12/5/2016 έως 31/12/2018: 9,471 δισ. ευρώ για τις κύριες και 2,109 δισ. ευρώ για τις επικουρικές

Σύνολο: 11,580- δισ. ευρώ

Σύνολο αναδρομικών που διεκδικούνται: 26,25 δισ. ευρώ

*Δικηγόρος παρ’ Αρείω ΠάγωΕτικέτες:αλλαγέςΑσφαλιστικόασφαλιστικό νομοσχέδιοπιλοτική δίκηΣυνταξιούχοι

Newsroom

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων;

Στη ρύθµιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες καθώς και ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί.

Που υποβάλλεται η αίτηση;

Σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα efka.gov.gr. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στα ταμεία.

Ποιες οφειλές αφορά; Η ρύθµιση για τις 120 δόσεις αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταµεία έως και τον ∆εκέµβριο του 2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Όταν η οφειλή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση που είναι ενεργή, υπάρχει η δυνατότητα να μεταπέσει στη νέα ρύθμιση;

Ναι, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν.

4) Σε πόσες δόσεις μπορεί να ρυθμίσει κάποιος τα χρέη του;

Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ με εξαίρεση του αγρότες λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που ίσχυε για αυτούς, οι οποίοι θα καλούνται να πληρώσουν ελάχιστη μηνιαία δόση το ποσό των 30 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% και ειδικά για τους αγρότες 100% επί των

πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).

Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης;

Όχι, δεν εντάσσονται.

Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέτης να υποβάλλει την αίτησή του για ρύθμιση των οφειλών του;

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30/9/2019.

Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται;

Το σύνολο των οφειλών κύριας ασφάλισης (κλάδου σύνταξης και περίθαλψης) ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν, μετά από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη, καθώς θα συνεπάγεται και µείωση συντάξιµου µισθού. Ως βάση υπολογισµού υιοθετείται ο κατώτατος µισθός του 2018 (586,08 ευρώ).

Ο οφειλέτης θα µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση και χωρίς επανυπολογισµό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις.

Οι αγρότες και οι εργοδότες δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισµό.

Ποιες οφειλές εργοδοτών μπορεί να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση;

Μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων μισθολογικών περιόδων έως τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων του δώρου Χριστουγέννων 2018 και επιδομάτων αδείας.

Παρέχεται έκπτωση 100% από τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη μόνο στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής. Όταν η εξόφληση γίνεται τμηματικά παρέχεται έκπτωση 50%.

Με ποιον τρόπο χάνεται η ρύθμιση η ρύθμιση;

Η ρύθµιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις, όπως επίσης και βεβαιωµένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/ 2019. Η απώλεια της ρύθµισης οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και πριν από τον τυχόν επανυπολογισµό τους. Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει.

Στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στο προ του επανυπολογισμού επίπεδο.

H ανάλυση της δικηγόρου Αθηνάς Μιχαλοπούλου για τα χαμένα ένσημα και τη διαδοχική ασφάλιση

ΧΑΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ Νέα εγκύκλιος από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ με την οποία προβλέπεται νέα διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, για όσους μισθωτούς έχουν χάσει τα ένσημά τους. Πρόκειται για τα ένσημα που χάθηκαν πριν από το 2002, καθώς από το χρονικόαυτό σημείο και μετά τα ένσημα μισθωτών είναι μηχανογραφημένα.

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής:

1. Όταν δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία για τα χρόνια εργασίας πριν την 31 Δεκεμβρίου, τότε από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα αναζητείται ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων» της ΗΔΙΚΑ.

2. Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εν λόγω εφαρμογή, είναι ανακεφαλαιωμένος και διανυθείς στην ασφάλιση, τότε δεν θα απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου.

3. Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο από τον ήδη ανακεφαλαιωμένο, τότε θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων σχετικό αίτημα.

4. Κατά την παραλαβή του αιτήματος από τον ασφαλισμένο η υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία περαιτέρω.

5. Το αίτημα θα διαβιβάζεται από την υπηρεσία συντάξεων στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης.

6. Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ επιτρέπει την αποχώρηση με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας από 55 έως 60 ετών, αντί 62 ετών όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Για όσους έχουν πάρει ήδη σύνταξη από 13/5/2016 και μετά, έχοντας διαδοχική ή και παράλληλη ασφάλιση, έρχονται και αναδρομικά, καθώς αποκτούν το δικαίωμα επανυπολογισμού της σύνταξης από τον ΕΦΚΑ λαμβάνοντας προσαύξηση που φτάνει ως και τα 110 ευρώ το μήνα από την ημερομηνία που συνταξιοδοτήθηκαν.

Ο ΕΦΚΑ αναφέρει στην εγκύκλιο του τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με όρια ηλικίας που ουσιαστικά επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση από 55 ως 60 ετών,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε όσους είχαν διαδοχική ασφάλιση με εναλλαγή ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ ως τελευταίο ταμείο, η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με ένα από τα όρια ηλικίας που ισχύουν για ασφαλισμένους του ΙΚΑ, τα οποία ξεκινούν από τα 55 για μειωμένη και από τα 58,5 για πλήρη.

Θα επιστραφούν αναδρομικά από 2.500 έως 25.000 ευρώ σε έξι κατηγορίες δικαιούχων. Οι παράνομες μειώσεις θα επιστραφούν σε παλιούς συνταξιούχους όλων των Ταμείων. Ειδικότερα:

1. 1,5 εκατομμύριο παλαιοί συνταξιούχοι που προέρχονται από τα ταμεία: ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Σε αυτούς πρέπει να επιστραφούν οι μειώσεις από τους νόμους 4051 και 4093.

2. 180.000 νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13/05/2016 έως 31/12/2018 και αποδεδειγμένα πήραν μικρότερη ή καθόλου προσωπική διαφορά.

3. 80.000 συνταξιούχοι του ΝΑΤ οι οποίοι δικαιούνται έξτρα αναδρομικά από την μείωση 7% που επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση τον Ιούνιο του 2012 ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης και με ισχύ των περικοπών αναδρομικά από 1/1/2012.

4. 80.000 συνταξιούχοι διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης που αποχώρησαν από 13 Μαΐου 2016 και μετά, οι οποίοι με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, έχουν εκ νέου επανυπολογισμό σύνταξης και

δικαιούνται αύξηση ως και 110 ευρώ το μήνα. Η νέα εγκύκλιος θα εφαρμοστεί όπως λέει ο ΕΦΚΑ αναδρομικά από 13/05/2016 στις συντάξεις με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

5. Απόστρατοι οι οποίοι πήραν λιγότερα ή και καθόλου αναδρομικά στις πληρωμές του Δεκεμβρίου με το νόμο 4575/2018.

6. 200.000 έως 400.000 συνταξιούχοι με επικουρική από τα ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ. 200.000 δικαιούνται επιστροφές από τη μείωση που είχαν στην επικουρική μετά τον Ιούνιο του 2016 με τον επανυπολογισμό που επέβαλε οριζόντιες μειώσεις ως 50% χωρίς να εξεταστούν τα έτη ασφάλισης και οι εισφορές που πλήρωσε ο καθένας. 400.000 συνταξιούχοι από την άλλη πλευρά διεκδικούν αναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 και 4093.

Ανάλυση του Σχεδίου Νόμου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία από την Δικηγόρο Αθηνά Μιχαλοπούλου

Η ρύθµιση οφειλών προς τα Ταµεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς εισοδηµατικά ή περιουσιακά κριτήρια αλλά µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που θα οδηγούν σε κούρεµα της συνολικής οφειλής κατά 60%-65% και αποπληρωµή του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Ο επανυπολογισµός θα γίνει για όλους µε βάση την ελάχιστη εισφορά, όπως διαµορφώνεται µε τον προηγούµενο κατώτατο µισθό των 586,08 ευρώ. Οφειλές που δηµιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018 δεν επανυπολογίζονται. Ο αριθµός των δόσεων θα διαµορφώνεται µε βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ με εξαίρεση τους αγρότες, οι οποίοι λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που υπήρχε για αυτούς, θα καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ.

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση;

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα εντάσσονται το σύνολο των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018. Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή ρύθμιση, καθώς θα ευνοήσει πολλούς ασφαλισμένους επιχειρηματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους και οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό αλλά και όσους πολίτες δεν μπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν λόγω των οφειλών τους προς το Ταμείο τους. Η αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση θα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Στη νέα ρύθµιση υπάγονται και όσοι είναι σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση. Ωστόσο, αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταµεία στον νόµο του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωµένων, τότε ο οφειλέτης µπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση εφόσον όμως παραιτηθεί από τις ως άνω διαδικασίες.

Στη ρύθµιση των 120 δόσεων υπάγονται νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δηµιουργήθηκε η οφειλή.

Πρέπει να επισημανθεί οτι εντάσσονται και κάθε είδους άλλες οφειλές, όπως χρέη από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. Χιλιάδες µη µισθωτοί, οι οποίοι λόγω των χρεών τους προς τα ταμεία τους, δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι σήμερα, θα μπορέσουν πλέον μέσω της ρύθμισης να βγουν στη σύνταξη.

Απώλεια και ενημερότητα

Η ρύθµιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις, όπως επίσης και βεβαιωµένες οφειλές του 2019. Η απώλεια της ρύθµισης οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής χωρίς το κούρεμα που είχε πραγματοποιηθεί λόγω της συγκεκριμένης ρύθμισης. Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει. Με την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση των 120 δόσεων αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και κάθε ποινική δίωξη που έχει εγερθεί εναντίον του εξαιτίας των οφειλών του.

Το δικηγορικό γραφείο Θ. Φραγκάκης και συνεργάτες έχοντας αναλάβει την υπόθεση του εκλειπόντος Κριστιάν Ντάντε κατέθεσε αγωγή κατά του Δημοσίου για τον άδικο χαμό του.

‘Αρθρο στην REAL NEWS  της δημοσιογράφου Άννας Κανδύλη

Το δικηγορικό  γραφείο Θ Φραγκάκης και συνεργάτες έχει αναλάβει την υπόθεση του εκλειπόντος Κριστιάν Ντάντε και κατέθεσε αγωγή κατά του Δημοσίου για τον άδικο χαμό του.

Δήλωση της δικηγόρου Κατερίνας Φραγκάκη για την υπόθεση Ντάντε:

Η άδικη φυλάκιση του εκλειπόντος Κριστιάν Ντάντε είχε ως αποτέλεσμα εκτός από την ψυχική του φθορά να υποστεί και σωματικές βλάβες, οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπανόρθωτες για την υγεία του. Πρόκειται για μια ιστορία που δεν την χωράει ο ανθρώπινος νους καθώς ο Κριστιάν Ντάντε μαθαίνει ουσιαστικά λίγες μέρες πριν πεθάνει και όντας νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση οτι είναι αθώος. Δυστυχώς όμως για εκείνον και την οικογένεια του το μαρτύριο του δεν έληξε αλλά συνεχίστηκε και κατέληξε με το πιο τραγικό τρόπο. Υπέκυψε στην αρρώστια του καθώς οι θεράποντες ιατροί του αρνήθηκαν να τον χειρουργήσουν με την αιτιολογία οτι είναι λαθρομετανάστης και όλα αυτά εν έτη 2014. Τέσσερα χρόνια μετά οι δυο κόρες του εκλειπόντος ζητούν δικαίωση για τον άδικο χαμό του πατέρα τους και προσφεύγουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να αποκατασταθεί το όνομα και η τιμή του πατέρα τους.”

1 2 3