Πως το δάνειο μου από κόκκινο μπορεί να γίνει πράσινο εν μέσω κρίσης κορωνοιού

Οι επιλογές ρύθμισης ενός κόκκινου δανείου που έχει σήμερα ο πολίτης:

• Πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019) ηλεκτρονική πλατφόρμα
• Νόμο Κατσέλη χωρίς προστασία κατοικίας (ν. 3869/2019)
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Διαμεσολάβηση

Τι μπορώ να πετύχω με την πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας(ν. 4605/2019);

  • Προστασία πρώτης κατοικίας
  • Διαγραφή οφειλής και αποπληρωμή εως το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου

Το Κράτος επιδοτεί την πληρωμή των ανωτέρω μηνιαίων δόσεων;

Ναι, σε ποσοστό από 20% έως 50%. Η επιδότηση είναι ανάλογη με την εισοδηματική κατάσταση του νοικοκυριό. Για παράδειγμα νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 ευρώ έως 36.000,00 ευρώ, η κρατική επιδότηση ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Τι μπορώ να πετύχω με  τον Νόμο Κατσέλη;

Αν η αίτηση κατατέθηκε έως 28/2/2019 πετυχαίνουμε προστασία της πρώτης κατοικίας και διαγραφή οφειλής

Αν η αίτηση κατατέθηκε μετά τις 28/2/2019 δεν γίνεται προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά εκποίηση και ρύθμιση οφειλών

Έχει δοθεί τρίμηνη αναστολή δόσεων για όσους έχουν προστασία α’ κατοικίας

Με την  απο 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  εξασφαλίζεται τρίμηνη αναστολή πληρωμής των δόσεων για όσους εντάχθηκαν στον Νόμο Κατσέλη και στο πλαίσιο προστασίας α’ κατοικίας  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ. Το μέτρο ισχύει και για όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τι μπορούμε να πετύχουμε με εξωδικαστική πρόταση- διαμεσολάβηση;

· Διαγραφή τόκων και διαγραφή έως 30% κεφαλαίου αν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση (λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου).

· Διαγραφή τόκων και κεφαλαίων έως και 80% όταν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση

· Επιμήκυνση της διάρκειας φτάνει έως 25 έτη, χωρίς να υπερβαίνει το χρονικό της διάστημα το 80ο έτος . Εκτός κι αν υπάρχει μικρότερος ηλικιακά εγγυητής.

 Σε κάποιες περιπτώσεις η Τράπεζα κάνει επιμήκυνση έως το 85ο έτος.

·50 ΕΥΡΩ το όριο ελάχιστης δόσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν έχει εφαρμογή στα κόκκινα δάνεια ;

  • Όχι, αφορά μόνο οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση 60 ημερών
  • Οφειλές που έχουν καταγγελθεί δεν υπάγονται
  • Ισχύει τόσο για οφειλές ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων
  • Δεν υπάγονται οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί μη-συνεργάσιμοι

Τι πρόταση κάνει η Τράπεζα;

Η Τράπεζα αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίστηκαν, αλλά και των δεδομένων που η Τράπεζα είτε διαθέτει είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  • Εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της τράπεζας, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων της Τράπεζας
  • Η τελευταία έχει 3 μήνες για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την ένσταση και παρέχει την απαραίτητη δικαιολόγηση

Τι θα συμβεί για ένα “Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη” – συνέπειες:

– καταγγελία χρηματοδοτικών σας συμβάσεων,

– δικαστικές ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων της Τραπέζης (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής),

– κατάσχεση περιουσίας και πλειστηριασμός,

• ότι μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής και οι τυχόν λοιποί συνενεχόμενοι θα ευθύνονται έναντι της Τραπέζης

πατήστε εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη της Κατερίνας Φραγκάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα στον Real FM https://youtu.be/Q1-YGbnaZJE

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ (Υ.Α 12998/232 ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ;

*Εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης

*Εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε πληττόμενες επιχειρήσεις μπορεί να τεθούν σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι

*Απαγόρευση απολύσεων από 18-3-2020 για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή όσες βρίσκονται στους ΚΑΔ

*Όσοι εργαζόμενοι πριν το κλείσιμο της επιχείρησης έκαναν χρήση άδειας άνευ αποδοχών, αναστέλλεται για να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;

*Οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Πρώτη φάση

*Δηλώσεις: έως 10 Απριλίου

*Διορθώσεις: 11,12,13 Απριλίου

*Καταβολή επιδόματος: 15,16,17 Απριλίου

Δεύτερη φάση

*Δηλώσεις: από 11 έως 20 Απριλίου

*Διορθώσεις: 21,22,23 Απριλίου

*Καταβολή επιδόματος: 27,28,29,30 Απριλίου

Τρίτη φάση

*Δηλώσεις: από 21 έως 30 Απριλίου

*Διορθώσεις: 1,2,3 Μαΐου

*Καταβολή επιδόματος: 5-7 Μαΐου

Τι πρέπει να δηλώσουν:

* τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή.

*τους παραιτηθέντες και απολυθέντες από 1 έως 20 Μαρτίου

*Κοινοποίηση της δήλωσης εγγράφως ή με mail στους εργαζομένους.

*Εάν ο εργοδότης αγνοήσει την άνω υποχρέωση του, θα εκπέσει από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 800 ΕΥΡΩ ;

*15, 16 και 17 Απριλίου το πρώτο κύμα πληρωμών

*Διορθώσεις: 21,22 και 23 Απριλίου

*25,26 και 27 Απριλίου θα γίνει το δεύτερο κύμα πληρωμών  

*5,6 και 7 Μαΐου τρίτο κύμα πληρωμών

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ;

*Από 1-4-2020 έως 10-04-2020 οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας (supportemployees.yeka.gr)

Τι πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση:

Α) τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη.

Β) τα προσωπικά τους στοιχεία

Γ) το ΙΒΑΝ προσωπικού λογαριασμού

Δ) τα στοιχεία μίσθωσης και εκμισθωτή, ώστε να λάβουν την έκπτωση μισθώματος κύριας κατοικίας.

– Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται ως εξής :

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

*Οι πληττόμενες προσδιορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερογενούς, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2018.

*Έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας για όλους ή ένα μέρος των μέρος των εργαζομένων

*Οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου από 21-3-2020 έως 20-4-2020

Παράδειγμα:

Ένας εργοδότης μπορεί να θέσει τμηματικά τους εργαζομένους του σε αναστολή. Για παράδειγμα μπορεί να θέσει από τους 10 εργαζόμενους που απασχολεί, τους 5 στις 30/3 και τους υπόλοιπους στις 18-4-2020.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ;

*Η διάρκεια της αναστολής προσδιορίζεται στις 45 ημέρες.  

*Μετά την άρση της αναστολής, για άλλες 45 ημέρες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ΙΔΙΟΥΣ εργαζομένους με τους ΙΔΙΟΥΣ όρους εργασίας  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ;

*Για όσους έχει ανασταλεί η εργασία, μπορούν να εργάζονται με καθεστώς τηλεργασίας με επιπλέον αμοιβή

* Η τηλεργασία θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη αλλιώς υπάρχει πρόστιμο.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ;

*Απαγόρευση απόλυσης μόνον εάν ο εργοδότης κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής έστω και για έναν 1 εργαζόμενο

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

*Ο εργοδότης, αν επιθυμεί μπορεί να αποδώσει τη διαφορά της αμοιβής από τα 800 ευρώ . Μόνο στην περιπτωση της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει επιπλέον αμοιβή.

*ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

*Ο εργαζόμενος θα λάβει μόνο μια φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ακόμη αν έχουν κλείσει και οι δύο επιχειρήσεις

*Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει από την μια επιχείρηση μισθό δεν δικαιούται την αποζημίωση  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ΄΄

*Παράταση της επιδότησης για δύο μήνες, εφόσον εκείνη έληξε στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

*Ο άνεργος δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια (υποβολή αίτησης, δήλωσης κτλ).

*Η παράταση θα γίνει αυτόματα.

1 2 3 13