ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΟΡΙΑΣ 31.034,11 ΕΥΡΩ

Ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για ακύρωση ατομικής ειδοποίησης Προισταμένου Δ.Ο.Υ. με την οποία ο αιτών κλήθηκε να καταβάλει συνολικό ποσό 31.034,11 ευρώ.Δεκτή η ανακοπή. Ακυρώνει την ατομική ειδοποίηση.

Νόμος Κατσέλη: Απόφαση Νόμου Κατσέλη που κάνει κούρεμα 90%.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε   η δανειολήπτρια να δίνει 5,55 ευρώ συμμέτεως για 36 μήνες. Προστατεύεται η κύρια κατοικία της.Το δικαστήριο επέβαλε μετά την τριετία 158,33 ευρώ για 120 μήνες για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της και κούρεμα 90%.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΙΑΤΡΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ

Η επισυναπτόμενη απόφαση αφορά περίπτωση ιατρού ο οποίος εντάχθηκε στον Νόμο Κατσέλη και το Ειρηνοδικείο Αθηνών αποφάσισε διαγραφή χρέους κατά 60 % και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Αναγνώστε την σχετική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ

Απόφαση Ασφαλιστικών μέτρων για διαγραφή προσβλητικών αναρτήσεων στο facebook

Οι αναφορές του καθ’ ου, τις οποίες ανήρτησε και δημοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στον διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας <> , καθιστώντας αυτές έτσι προσιτές σε αόριστο αριθμό προσώπων και των οποίων έλαβαν γνώση τουλάχιστον οι χρήστες του ίδιου διαδικτυακού τόπου που επισκέφθηκαν τη σελίδα του καθώς και τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους αιτούντες με παρόμοιο περιεχόμενο αποτελούν  παράνομη προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής τους φήμης και υπόστασης, προσάπτοντας τους ότι χρησιμοποιούν απατηλά μέσα  προκειμένου να ευημερούν οικονομικά σε βάρος τρίτων προσώπων μέσω της εταιρείας.Καθίσταται σαφές ότι υπήρξε συστηματική προσβολή της προσωπικότητας τους από μέρους του καθ’ ου, με την ανάρτηση  προσβλητικών για αυτούς σχολίων  στην προσωπική του ιστοσελίδα στο <>, τα οποία περιήλθαν σε γνώση απροσδιορίστου αριθμού προσώπων, πολλά εκ των οποίων τους γνώριζαν με σκοπό να τους ζημιώσει ως επαγγελματίες γεγονός που το έπραξε υπονοώντας και αναφέροντας αβάσιμα ότι εξαπατούν και δεν προσφέρουν εν τοις πράγμασι υπηρεσίες στα μέλη τους.

Υποχρέωσε τον καθ’ου να διαγράψει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση προς αυτόν της ως άνω  απόφασης, από την προσωπική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας <<FACEBOOK>>  τα σχόλια-αναφορές που ειδικώς στο σκεπτικό της απόφασης διαλαμβάνονται και αφορούν ημάς. Απήγγειλε σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα, για την περίπτωση μη συμμόρφωσης του με την αμέσως προηγούμενη διάταξη. Υποχρέωσε προσωρινά τον καθ’ου  να παραλείπει στο μέλλον : α) να αναρτά στην ίδια προσωπική του σελίδα, ή σε σελίδα (προφίλ) ημών ή οποιουδήποτε  τρίτου προσώπου στον διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας << facebook>> ή σε οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή γενικότερα στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε σχόλια για ημάς καθώς και οποιαδήποτε και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, αναφορά στο πρόσωπο μας για οποιοδήποτε θέμα, β) την αποστολή σε ημάς ηλεκτρονικών (ή άλλων) επιστολών ή εγγράφων. Απείλησε σε βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα για κάθε παραβίαση της αμέσως προηγούμενης διάταξης. Καταδίκασε τον καθ’ ου  στην πληρωμή των δικαστικών  εξόδων, τα οποία όρισε σε τριακόσια (300) ευρώ.

Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ:

αποφαση facebook