Το δικηγορικό γραφείο Θ. Φραγκάκης & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε το 1971  από τον Θεόδωρο Φραγκάκη. Με παρακαταθήκη του μια μακρά και λαμπρή ιστορία στα δικηγορικά πράγματα της χώρας, το γραφείο τα τελευταία χρόνια έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί και στελεχωθεί με νέους συνεργάτες υψηλού επιπέδου σπουδών και ήθους.

Οι δικηγόροι του γραφείου κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημιακών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού στους τομείς του αστικού, ποινικού, του εμπορικού, του διεθνούς και ευρωπαϊκού, του εκκλησιαστικού και του διοικητικού δικαίου και έχουν χειριστεί με επιτυχία ποικίλες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο στο χώρο της συμβουλευτικής όσο και της μάχιμης δικαστηριακής δικηγορίας.

Οι εντολείς του δικηγορικού γραφείου Θ. Φραγκάκης & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έρχονται σε άμεση επαφή με τους συνεργάτες του γραφείου και θέτουν από κοινού τους στόχους και τις προτεραιότητές τους, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος .

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με πληθώρα θεμάτων αστικού, εμπορικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού, πτωχευτικού δικαίου, ποινικού δικονομικού και αστικού δικονομικού δικαίου, και με θέματα εκτελέσεως . Κάθε συνεργάτης του γραφείου, τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός, ειδικεύεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και καλείται να συμβάλει με την ειδίκευσή του στην δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.