Η Κ Φραγκάκη στις Συνδέσεις της ΕΡΤ1 για τα δώρα Χριστουγέννων και για τις συντάξεις που θα δοθούν νωρίτερα και με αύξηση

Η Κ Φραγκάκη στις Συνδέσεις της ΕΡΤ1 για τα δώρα Χριστουγέννων και για τις συντάξεις που θα δοθούν νωρίτερα και με αύξηση

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ (Υ.Α 12998/232 ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ;

*Εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης

*Εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε πληττόμενες επιχειρήσεις μπορεί να τεθούν σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι

*Απαγόρευση απολύσεων από 18-3-2020 για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή όσες βρίσκονται στους ΚΑΔ

*Όσοι εργαζόμενοι πριν το κλείσιμο της επιχείρησης έκαναν χρήση άδειας άνευ αποδοχών, αναστέλλεται για να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;

*Οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Πρώτη φάση

*Δηλώσεις: έως 10 Απριλίου

*Διορθώσεις: 11,12,13 Απριλίου

*Καταβολή επιδόματος: 15,16,17 Απριλίου

Δεύτερη φάση

*Δηλώσεις: από 11 έως 20 Απριλίου

*Διορθώσεις: 21,22,23 Απριλίου

*Καταβολή επιδόματος: 27,28,29,30 Απριλίου

Τρίτη φάση

*Δηλώσεις: από 21 έως 30 Απριλίου

*Διορθώσεις: 1,2,3 Μαΐου

*Καταβολή επιδόματος: 5-7 Μαΐου

Τι πρέπει να δηλώσουν:

* τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή.

*τους παραιτηθέντες και απολυθέντες από 1 έως 20 Μαρτίου

*Κοινοποίηση της δήλωσης εγγράφως ή με mail στους εργαζομένους.

*Εάν ο εργοδότης αγνοήσει την άνω υποχρέωση του, θα εκπέσει από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 800 ΕΥΡΩ ;

*15, 16 και 17 Απριλίου το πρώτο κύμα πληρωμών

*Διορθώσεις: 21,22 και 23 Απριλίου

*25,26 και 27 Απριλίου θα γίνει το δεύτερο κύμα πληρωμών  

*5,6 και 7 Μαΐου τρίτο κύμα πληρωμών

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ;

*Από 1-4-2020 έως 10-04-2020 οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας (supportemployees.yeka.gr)

Τι πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση:

Α) τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη.

Β) τα προσωπικά τους στοιχεία

Γ) το ΙΒΑΝ προσωπικού λογαριασμού

Δ) τα στοιχεία μίσθωσης και εκμισθωτή, ώστε να λάβουν την έκπτωση μισθώματος κύριας κατοικίας.

– Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται ως εξής :

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

*Οι πληττόμενες προσδιορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερογενούς, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2018.

*Έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας για όλους ή ένα μέρος των μέρος των εργαζομένων

*Οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου από 21-3-2020 έως 20-4-2020

Παράδειγμα:

Ένας εργοδότης μπορεί να θέσει τμηματικά τους εργαζομένους του σε αναστολή. Για παράδειγμα μπορεί να θέσει από τους 10 εργαζόμενους που απασχολεί, τους 5 στις 30/3 και τους υπόλοιπους στις 18-4-2020.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ;

*Η διάρκεια της αναστολής προσδιορίζεται στις 45 ημέρες.  

*Μετά την άρση της αναστολής, για άλλες 45 ημέρες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ΙΔΙΟΥΣ εργαζομένους με τους ΙΔΙΟΥΣ όρους εργασίας  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ;

*Για όσους έχει ανασταλεί η εργασία, μπορούν να εργάζονται με καθεστώς τηλεργασίας με επιπλέον αμοιβή

* Η τηλεργασία θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη αλλιώς υπάρχει πρόστιμο.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ;

*Απαγόρευση απόλυσης μόνον εάν ο εργοδότης κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής έστω και για έναν 1 εργαζόμενο

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

*Ο εργοδότης, αν επιθυμεί μπορεί να αποδώσει τη διαφορά της αμοιβής από τα 800 ευρώ . Μόνο στην περιπτωση της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει επιπλέον αμοιβή.

*ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

*Ο εργαζόμενος θα λάβει μόνο μια φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ακόμη αν έχουν κλείσει και οι δύο επιχειρήσεις

*Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει από την μια επιχείρηση μισθό δεν δικαιούται την αποζημίωση  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ΄΄

*Παράταση της επιδότησης για δύο μήνες, εφόσον εκείνη έληξε στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

*Ο άνεργος δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια (υποβολή αίτησης, δήλωσης κτλ).

*Η παράταση θα γίνει αυτόματα.

1 2 3