Το γραφείο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών μέχρι την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων και καλύπτουν όλα τα στάδια υλοποίησης μίας δικαιοπραξίας από το σχεδιασμό της μέχρι και την επίλυση τυχόν διαφορών. Το γραφείο ειδικεύεται σε θέματα εμπορικού, ευρωπαϊκού/διεθνούς, αστικού δικαίου, ποινικού δικαίου, διοικητικού , εκκλησιαστικού και φορολογικού δικαίου, δίκαιο του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι συνεργάτες του γραφείου έχουν εξειδικευτεί στο να αναλαμβάνουν υποθέσεις στους εξής τομείς:

Αστικές συμβάσεις, σύσταση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα, σωματεία.

Ενοχικό δίκαιο, ειδικότερα αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, μισθώσεις

Εμπράγματο δίκαιο, ειδικότερα αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος της νομικής κατάστασης ακινήτων, κτηματολόγιο, προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων, απαλλοτριώσεις.

Αυτοκινητιστικό δίκαιο, ειδικότερα τροχαία ατυχήματα, παραβιάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κληρονομικό δίκαιο, ειδικότερα διαθήκες, διαδοχή, προστασία κληρονομικού δικαιώματος

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων με έμφαση στην τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Στον Ν. 4336/2015 (αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη) μπορούν να υπαχθούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πρώην έμποροι που δεν έχουν πτωχευτική ιδιότητα. Ο Νόμος Κατσέλη καλύπτει:

 • Όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια πρώτης κατοικίας, δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΚ), δάνεια πρώτης κατοικίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δάνεια επισκευαστικά κατοικίας κτλ.)
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Πλέον (Ν. 4336/2015) υπάγονται και:
  • α) οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,
  • β) οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
  • γ) ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (Τα ως άνω στοιχεία δεν πρέπει όμως να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών).

Βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεταξύ άλλων και χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.

Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:

 • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις
 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών
 • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή)

Ο Νόμος θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Ένα άτομο πρέπει να έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 1.159,4 Ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας έως 180.000 ΕΥΡΩ
 2. Ένα ζευγάρι πρέπει να έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 1.972 Ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας έως 220.000 ΕΥΡΩ
 3. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί πρέπει να έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 2.448 Ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας έως 240.000 ΕΥΡΩ
 4. Ένα ζευγάρι με δυο παιδία πρέπει να έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 2.924 Ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας έως 260.000 ΕΥΡΩ
 5. Ένα ζευγάρι με τρία παιδία πρέπει να έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 3.400 Ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας έως 280.000 ΕΥΡΩ

Για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Προ φόρων εισόδημα: Άγαμος 8.180 ευρώ, έγγαμος 13.917 ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο 17.278 ευρώ, έγγαμος με δύο τέκνα 20.639 ευρώ.

Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης: Να μην υπερβαίνει για τον άγαμο τα 120.000 ευρώ, τον έγγαμο τα 160.000 ευρώ, τον έγγαμο με ένα τέκνο τα 180.000 ευρώ και τον εγγαμο με δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ.

Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα επιδοτούνται οι για τρία χρόνια από το δημόσιο για το μέρος της δόσης που δεν μπορούν να καταβάλλουν.

Επίσης τα χρέη πρέπει να μην αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος, ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητου της α΄κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα εν τέλει που υπάγονται στο νόμο πρέπει να έχουν από τις συνολικές οφειλές τους στις τράπεζες, τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ληξιπρόθεσμη είναι η  οφειλή όταν έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής έστω και μία δόσης.

Επιπλέον, η αδυναμία πληρωμής της ή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πρέπει να είναι μόνιμη. Δηλαδή, όταν από τα μηνιαία έσοδα του οφειλέτη δεν μπορούν να εξοφληθούν επί μακράν οι μηνιαίες δόσεις των δανείων του, αφού αφαιρεθούν πρώτα τα αναγκαία έξοδα βιοπορισμού του, τότε ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Δεν θα πρέπει να υφίσταται δολιότητα του δανειολήπτη δηλαδή να απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, ήτοι για παράδειγμα αν και γνώριζε ότι θα απολέσει την εργασία του προέβη σε δανεισμό.

Αν πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε πρέπει να θέσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ποιος θα είναι ο σκοπός που θέλουμε να επιτύχουμε με την ένταξη μας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σημειωτέον, ότι η προστασία του δανειολήπτη πλέον ξεκινά με την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Συνεπώς, οποιαδήποτε ενέργεια της τράπεζας, όπως έκδοση διαταγής πληρωμής ή κατάσχεση πριν την κατάθεση της αίτησης μας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα δικαστικά μέτρα, αυτά της ανακοπής και αναστολής.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια: Tην πρώτη τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι περισσεύει από το εισόδημα του αφαιρουμένων των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Μετά την πρώτη τριετία, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη του νόμου, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εμπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα , σε βάθος 20ετίας και με ετήσιο κόστος ίσο με το μέσο επιτόκιο ενήμερης οφειλής από στεγαστικό δάνειο (σήμερα 2% περίπου). Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα κατάσχεσης του ακινήτου.

Αν δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη μπορεί να γίνει Ρύθμιση εφόσον σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών :

Ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του, αφαιρουμένων των  εύλογων ετήσιων δαπανών διαβίωσης για τον υπολογισμό της νέας δόσης. Οι ετήσιες εύλογες δαπάνες για δυο ενηλίκους με δυο παιδιά είναι 16.162 ΕΥΡΩ. Εφόσον επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν κινδυνεύει πλέον η κατοικία. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι τις 31/12/2017 δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δανείων που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία έως 140.000 ΕΥΡΩ .

Δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος τριών τελευταίων ετών [Ε1 & Ε3]

δ) εκκαθαριστικό σημείωμα τριών τελευταίων ετών

ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστι− κούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 25705 25706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, κατά της τιμής, κατά της προσωπικής ελευθερίας

Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, σχετικά με την απονομή δικαιοσύνη.

Ειδικούς ποινικούς νόμους περί τύπου.

Υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος

Ποινική ευθύνη των ιατρών

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Ειδικευόμαστε στη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Καταθέσεις προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της ΕΣΔΑ κατά την ποινική προδικασία και μετέπειτα.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Ποινικές στρατιωτικές υποθέσεις– ειδικευόμαστε στην εκπροσώπηση ενώπιον του Στρατοδικείου και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

Πειθαρχικές στρατιωτικές υποθέσεις– σύνταξη αναφορών- απολογιών ύστερα από την επίδοση εγκαλητηρίου- προσφυγών κατά της επιβολής ποινών-

Άσκηση ένδικων μέσων,  προσφυγών κατά πράξεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, ανακοπών στο πλαίσιο διοικητικής εκτέλεσης . Υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, αιτήσεις ακυρώσεως , δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων και μισθολογικών παροχών, προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διοικητικές διαφορές ουσίας και διαφορές φορολογικού δικαίου.

Το γραφείο Θ. Φραγκάκης κ Συνεργάτες παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου και ανθρώπινου δυναμικού προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο. Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου παρακολουθούν σεμινάρια Εργατικού Δικαίου και ενημερώνονται συνεχώς για τα ζητήματα Εργατικού Δικαίου και την εξέλιξή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα πλαίσια του εργατικού δικαίου αναλαμβάνουμε :
· Κατοχύρωση νόμιμου μισθού (μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων, επιδόματα, υπερωρίες, εργασία κατά την Κυριακή, νυχτερινή εργασία).
· Μη καταβολή δεδουλευμένων
· Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας (μετάθεση, υποβιβασμός, αλλαγή ωραρίου)
· Καταγγελίες σε Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ
· Συντάξεις ΙΚΑ
· Εργατικό ατύχημα
· Απόλυση (διασφάλιση θέσης εργασίας, αποζημίωση απόλυσης, συμβασιούχων , Προγράμματα Απόκτησης εργασιακής Εμπειρίας stage)
· Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας – συμβάσεων εργασίας διευθύνοντων υπαλλήλων – συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Οι συνεργάτες του γραφείου είναι νομικοί σύμβουλοι εταιρειών.Το γραφείο ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν την ίδρυση, διάσπαση, συγχώνευση όλων των εταιρειών, εξαγορές, μετατροπές, αποσχίσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες, υπεράκτιες εταιρείες (off – shore).Δίκαιο Βιομηχανικής και πνευματικής Ιδιοκτησίας – Δίκαιο τεχνολογίας – Δίκαιο ανταγωνισμού – Προστασία καταναλωτών.Σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβάσεις μεταβίβασης τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος , έχοντας στο δυναμικό του ειδικό πραγματογνώμονα του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς καθώς και καταρτισμένους νομικούς με ειδικές γνώσεις σε θέματα Περιβαλλοντικού Δικαίου. Τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον σύνηθως παρουσιάζουν τοπικό, εθνικό ή ακόμη και παγκόσμιο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της Κλιματικής Αλλαγής, η Υποβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος ή ρύπανση στο έδαφος, στους υδατικούς πόρους κλπ. δεν γνωρίζουν χωρικά ή δικαιοδοτικά όρια. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση νομοθετικών διατάξεων, o συντονισμός δράσεων και η προτροπή του κράτους, του βιομηχανικού τομέα, καθώς και του κοινού ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό το λόγο, το Περιβαλλοντικό Δίκαιο συνεχώς αποκτάει μεγαλύτερη θέση σε ένα ευρύ φάσμά δραστηριοτήτων που μπορεί να επηρεάζουν το βιομηχανικό,

Κατάσχεση σε κινητά πράγματα γίνεται;

Κατάσχεση μπορεί να γίνει στα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη.

Oι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και α) όταν κινητά πράγματα του οφειλέτη βρίσκονται στα χέρια του δανειστή ή τρίτου πρόθυμου να τα αποδώσει,

β) όταν κατάσχεται εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη επάνω σε ξένο κινητό πράγμα, γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα.

Ποια κινητά είναι ακατάσχετα;

Εξαιρούνται από την κατάσχεση:

α) τα πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους,

β) τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες,

γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία,

δ) βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του.

 1. Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 3, εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους και εκτός από αυτά α) προκειμένου για πρόσωπα που ζουν από γεωργική εργασία, και δύο ζώα για το άροτρο, ένα υποζύγιο, μία δαμάλα, έξι πρόβατα, έξι γίδες, ο σπόρος που χρειάζεται ως την ερχόμενη συγκομιδή και η τροφή αυτών των ζώων για τρεις μήνες, β) προκειμένου για πρόσωπα που ζουν από την κτηνοτροφία, και δώδεκα μεγάλα ζώα ή εικοσιτέσσερα μικρά ζώα, και η τροφή τους για τρεις μήνες, γ) για πρόσωπα που ζουν από την πτηνοτροφία, και εκατόν πενήντα πτηνά και η τροφή τους για τρεις μήνες.
 2. Η κατάσχεση καρπών δεν μπορεί να γίνει πριν από ένα μήνα από τη συνηθισμένη εποχή που ωριμάζουν. Οι μεταξοσκώληκες δεν μπορούν να κατασχεθούν πριν γίνουν τέλεια κουκούλια.
 3. Αν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση

 

Γίνεται κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς , επιδόματα, συντάξεις και μισθούς;

Άρθρο 982 ΚπολΔικ

Μπορούν να κατασχεθούν α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

 1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ)απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων. ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. [= Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων] ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.
 2. Η εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.

 

 

Τι ακατάσχετο όριο ισχύει;

Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά στα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό το λογαριασμό στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

Το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Το γραφείο μας με μία εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών (νομικών και φοροτεχνικών) είναι σε θέση από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, μέχρι το  στάδιο της δικαστικής αντιμετώπισης φορολογικού καταλογισμού να φέρει εις πέρας φορολογικές υποθέσεις . Είναι δε αναγκαία η εκπροσώπηση του φορολογούμενου από το αρχικό στάδιο ελέγχου για να αποφευχθούν εσφαλμένοι χειρισμοί μίας φορολογικής υπόθεσης, οι οποίοι θα είναι μη αναστρέψιμοι.

Το γραφείο μας παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, από το στάδιο της ενάρξεως αυτού, έναντι οιασδήποτε ελεγκτικής – φορολογικής Αρχής (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ.), προς το σκοπό της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και του τρόπου ελέγχου των υποθέσεων. Η επίλυση των φορολογικών υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί με την εξώδικη ή δικαστηριακή επίλυση όλων των σχετικών φορολογικών ζητημάτων, σε εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν σε:

 • Ελέγχους εμβασμάτων στο ΣΔΟΕ και το ΚΕΦΟΜΕΠ
 • Ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και αδικαιολόγητου πλουτισμού
 • Ελέγχους λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Λύσεις δίδονται για τις αδήλωτες αγοροπωλησίες:

Είναι εφικτό, αν έχει γίνει υποτιμολόγηση κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου, να γίνει διόρθωση συμβολαίου (με νεότερο συμβόλαιο) και να πληρωθεί φόρος μεταβίβασης στο επιπλέον τίμημα μόνο 3%. Κατά τον τρόπο αυτό δικαιολογείται στον πωλητή το επιπλέον ποσό που κατατέθηκε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Βεβαίως ζητήματα προκύπτουν όταν  ο αγοραστής δεν συναινεί προς κατάρτιση του τροποποιητικού συμβολαίου. Εφόσον το «μαύρο» τίμημα προκύπτει με τραπεζική επιταγή του αγοραστή την ίδια ημέρα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, τότε σύρεται η επιταγή στον αγοραστή και ο έλεγχος υποχρεούται  να λάβει υπόψη το ποσό αυτό του υπερτιμήματος. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος μεταβίβασης βαρύνει τον αγοραστή ενώ δεν φορολογείται με προσαύξηση περιουσίας ο πωλητής αφού είναι από γνωστή αιτία ήτοι την πώληση ακινήτου η οποία δεν φορολογείται. Αν είναι όμως το «μαύρο» τίμημα με μετρητά, ο έλεγχος των Φορολογικών Αρχών δυσκολεύεται να λάβει υπόψη του τα μετρητά και να βεβαιώσει ότι τα συγκεκριμένα μετρητά προέρχονται από τον αγοραστή.

Αδήλωτα εισοδήματα:

Εμπλοκή  με την εφορία που θα υπολογίζει από μόνη της το φορολογητέο εισόδημα των φορολογουμένων και θα επιβάλλει πρόσθετους φόρους, θα έχουν έτσι όχι μόνον όσοι εμπλέκονται σε μόνο «βαριές» υποθέσεις φοροδιαφυγής που απασχολούν τις διωκτικές αρχές, αλλά ακόμα και ανυποψίαστοι φορολογούμενοι που μπορεί να μπουν στο στόχαστρο για απλές γραφειοκρατικές παραβάσεις ή παραλείψεις.

Εφόσον κριθεί από τις Φορολογικές Αρχές πως ο φορολογούμενος έχει αυξημένη φορολογική παραβατικότητα και το Δημόσιο θα εισπράξει μεγάλους φόρους, επιλαμβάνεται ο Οικονομικός Εισαγγελέας  ο οποίος θα δεσμεύσει την κινητή και ακίνητη περιουσία αλλά και τραπεζικών λογαρισμών . Αυτό το βίαιο μέτρο λαμβάνεται για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ώστε να μην μπορεί ο φορολογούμενος να μεταβιβάσει και να αποκρύψει περιουσία, και συνήθως επιβάλλεται προ της κοινοποίησης της σχετικής κλήσεως σε ακρόαση στο φορολογούμενο.
Για την επίλυση των φορολογικών αυτών ζητημάτων αναγκάια είναι:

 1. η διασταύρωση, δικαιολόγηση των ελεγχόμενων τραπεζικών κινήσεων και έλεγχος των φορολογικών στοιχείων μέσω των νομικών και φοροτεχνικών συνεργατών του γραφείου μας.
 2. προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων σε περίπτωση μη επιτυχούς εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς

Δέσμευση λογαριασμών από την εφορία για ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Εξώδικη επίλυση της διαφοράς

Προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης για την αποδέυσμευση των λογαριασμών.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Η ιατρική ευθύνη πολλές φορές είναι συνώνυμη με την ιατρική αμέλεια ή το ιατρικό σφάλμα. Σημαίνει ότι ο γιατρός πρέπει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας και να επιδεικνύει προς τον ασθενή εκείνο το ενδιαφέρον που πρέπει, εκείνο το ενδιαφέρον που αναμένει η κοινωνία και η πολιτεία να δείξει ένας μέσος εξειδικευμένος γιατρός.

 

Έχει επικρατήσει στη καθομιλουμένη ο όρος ιατρικό σφάλμα καθότι παραπέμπει στην έννοια ότι ο ιατρός έσφαλε, από νομικής άποψης όμως αναφερόμαστε πάντα στον όρο ιατρική αμέλεια.

Το κριτήριο αυτό είναι αντικειμενικό. Ο δικαστής δηλαδή αναμένει την επιμέλεια ενός μέσου γιατρού. Δεν περιμένει ενός καθηγητή ιατρικής αλλά ούτε και ενός αρχάριου ή ενός ειδικευόμενου, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη. Αυτή είναι καταρχάς η έννοια της ιατρικής ευθύνης.

 

Από πλευράς ποινικής αντιμετώπισης,  δηλαδή αναφορικά με  το δικαστήριο που γίνεται για τον ποινικό κολασμό του ιατρού ,  εφαρμογή έχουν κυρίως  τα άρθρα 302 και 314  του Ποινικού Κώδικα, που  εφαρμόζονται επίσης  σε  κάθε είδους ατυχήματα που τελούνται από αμέλεια ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια (πχ τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα κλπ). Με άλλα λόγια ο ποινικός νομοθέτης  δεν έχει θεσμοθετήσει ειδικές  διατάξεις για την ποινική τιμωρία των ιατρών και  υπάγει την ιατρική αμέλεια στον  γενικό κανόνα της αμέλειας, ήτοι της έλλειψης  της δέουσας προσοχής και  επιμέλειας  κατά την εκτέλεση των  ιατρικών  καθηκόντων. Εξάλλου στο ποινικό δικαστήριο ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας του  κατηγορουμένου, δηλαδή πρέπει να αποδειχθεί θετικά ότι ο ιατρός  έσφαλε και αυτό  το σφάλμα του βρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσμο με το επελθόν  αποτέλεσμα, δηλαδή  την σωματική βλάβη ή τον θάνατο του ασθενή.
Από  αστική πλευρά, δηλαδή  αναφορικά με το δικαστήριο που γίνεται για την αποζημίωση και την χρηματική  ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, η  ελληνική νομοθεσία (άρθρο 8 Ν.2251/1994) αντιστρέφει το τεκμήριο αθωότητας του εναγομένου υπό την έννοια ότι  ο εναγόμενος  ιατρός πρέπει να αποδείξει ότι ΔΕΝ είναι ένοχος (αντεστραμμένο  βάρος αποδείξεως). Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι γενικές διατάξεις περί   αδικοπραξίας (άρθρο 914 επ. ΑΚ) ή και ενδοσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 361 επ.  ΑΚ).

Θα πρέπει να κρίνεται κάθε φορά το μέτρο επιμέλειας του γιατρού σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης που ισχύουν.

 

Εξάλλου, από το άρθρο 24 του Ν 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 47ΕισΝΑΚ κατά το οποίο «ο ιατρός οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία και αφοσίωση την ιατρική του συνδρομή, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και της κτηθείσας πείρας, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαφύλαξη των ασθενών της προστασίας των υγιών», σε συνδυασμό με τα άρθρα 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση αν ενεργήσει από δόλο ή αμέλεια. Η τελευταία συντρέχει αν ο ιατρός προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των αναγνωρισμένων κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής επιστήμης ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει εάν ενήργησε κατά τους πιο πάνω κανόνες (lege artis) και ειδικότερα όπως θα ενεργούσε κάτω από τις ίδιες συνθήκες και περιστάσεις και έχοντας στη διάθεσή του τα ίδια μέσα, κάθε συνετός και επιμελής ιατρός (ΕφΑθ 197/1988 Δνη 1988.1239, EφAθ 479/1983 NoB 31.527). Προϋπόθεση για την θεμελίωση ευθύνης του ιατρού είναι η παράβαση κάποιας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις του. Η σημαντικότερη τέτοια περίπτωση είναι η παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, δηλαδή το να μη γίνει μία ιατρική πράξη lege artis, αυτό δηλαδή που συνήθως καλείται ιατρικό σφάλμα. Το ιατρικό σφάλμα υπό αυτήν την έννοια κατά κανόνα θεωρείται ότι οφείλεται σε αμέλεια του ιατρού,δηλαδή σε μη καταβολή της προσοχής που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει. Το δε μέτρο αυτής της απαιτούμενης προσοχής δεν καθορίζεται υποκειμενικά, αλλά με κριτήριο το μέσο συνετό ιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας (ΕφΘεσ 2384/2005 ΝΟΜΟΣ).

 

Ευθύνη επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει ο γιατρός αν δεν τηρήσει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης είτε από άγνοια είτε από απειρία είτε από απερισκεψία ή ανεπιτηδειότητα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πολλές φορές, όταν έχει υπάρξει μια επιπλοκή είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εκ του αποτελέσματος αν ο γιατρός ενήργησε lege artis, σύμφωνα δηλαδή με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης ή υπέπεσε σε σφάλμα.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO

Το γραφείο  ασχολείται με  υποθέσεις που αφορούν στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος , έχοντας στο δυναμικό του ειδικό πραγματογνώμονα του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς καθώς και καταρτισμένους νομικούς με ειδικές γνώσεις σε θέματα Περιβαλλοντικού Δικαίου. Τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον σύνηθως παρουσιάζουν τοπικό, εθνικό ή ακόμη και παγκόσμιο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της Κλιματικής Αλλαγής, η Υποβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος ή ρύπανση στο έδαφος, στους υδατικούς πόρους κλπ. δεν γνωρίζουν χωρικά ή δικαιοδοτικά όρια. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση νομοθετικών διατάξεων, o συντονισμός δράσεων και η προτροπή του κράτους, του βιομηχανικού τομέα, καθώς και του κοινού ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό το λόγο, το Περιβαλλοντικό Δίκαιο συνεχώς αποκτάει μεγαλύτερη θέση σε ένα ευρύ φάσμά δραστηριοτήτων που μπορεί να επηρεάζουν το βιομηχανικό, εμπορικό τομέα, τις χρήσεις γης, την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια στο εργασιακό χώρο καθώς και την ίδια την καθημερινότητα μας. Αυτό σημαίνει πως μερικές διατάξεις μπορεί να αφορούν κάποιο αρκέτα εξειδικεύμενο αντικείμενο, ένω σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να καλύπτει μια μεγαλύτερη γκάμα εισχωρόντας σε άλλα είδη δικαίου.