Η Κ Φραγκάκη για την επιδότηση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με το Γέφυρα 2

Η Κ Φραγκάκη για την επιδότηση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με το Γέφυρα 2