Η Κ. Φραγκάκη για την πορεία του προγράμματος Γέφυρα – ποιοι θα χάσουν την επιδότηση – Τώρα ότι συμβαίνει

Η Κ. Φραγκάκη για την πορεία του προγράμματος Γέφυρα – ποιοι θα χάσουν την επιδότηση – Τώρα ότι συμβαίνει