Η Κ Φραγκάκη στην εκπομπή τώρα ότι συμβαίνει για την παράταση στο πρόγραμμα γέφυρα