Η Κ Φραγκάκη στo Open για τις επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων και το νέο προγραμμα Γέφυρα

Η Κ Φραγκάκη στo Open για τις επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων και το νέο προγραμμα Γέφυρα