Η Κ Φραγκάκη στους Πρωινούς τύπους για το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τις επιχειρήσεις

Η Κ Φραγκάκη στους Πρωινούς τύπους για το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τις επιχειρήσεις