Η Κ Φραγκάκη στους πρωινούς τύπους για τους πλειστηριασμούς και την ρύθμιση των 240 και 420 δόσεων

Η Κ Φραγκάκη στους πρωινούς τύπους για τους πλειστηριασμούς και την ρύθμιση των 240 και 420 δόσεων