Η Κ Φραγκάκη για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν αλλά και όσους θέλουν άδεια και δεν μπορούν

Η Κ Φραγκάκη για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν αλλά και όσους θέλουν άδεια και δεν μπορούν