Πρόστιμα λόγω ακύρωσης εισιτηρίων λόγω Κορωνοϊού : Η Κ Φραγκάκη στο Open

Πρόστιμα λόγω ακύρωσης εισιτηρίων λόγω Κορωνοϊού : Η Κ Φραγκάκη στο Open