Πως το δάνειο μου από κόκκινο μπορεί να γίνει πράσινο εν μέσω κρίσης κορωνοιού

Οι επιλογές ρύθμισης ενός κόκκινου δανείου που έχει σήμερα ο πολίτης:

• Πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019) ηλεκτρονική πλατφόρμα
• Νόμο Κατσέλη χωρίς προστασία κατοικίας (ν. 3869/2019)
• Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Διαμεσολάβηση

Τι μπορώ να πετύχω με την πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας(ν. 4605/2019);

  • Προστασία πρώτης κατοικίας
  • Διαγραφή οφειλής και αποπληρωμή εως το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου

Το Κράτος επιδοτεί την πληρωμή των ανωτέρω μηνιαίων δόσεων;

Ναι, σε ποσοστό από 20% έως 50%. Η επιδότηση είναι ανάλογη με την εισοδηματική κατάσταση του νοικοκυριό. Για παράδειγμα νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 ευρώ έως 36.000,00 ευρώ, η κρατική επιδότηση ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Τι μπορώ να πετύχω με  τον Νόμο Κατσέλη;

Αν η αίτηση κατατέθηκε έως 28/2/2019 πετυχαίνουμε προστασία της πρώτης κατοικίας και διαγραφή οφειλής

Αν η αίτηση κατατέθηκε μετά τις 28/2/2019 δεν γίνεται προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά εκποίηση και ρύθμιση οφειλών

Έχει δοθεί τρίμηνη αναστολή δόσεων για όσους έχουν προστασία α’ κατοικίας

Με την  απο 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  εξασφαλίζεται τρίμηνη αναστολή πληρωμής των δόσεων για όσους εντάχθηκαν στον Νόμο Κατσέλη και στο πλαίσιο προστασίας α’ κατοικίας  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ. Το μέτρο ισχύει και για όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τι μπορούμε να πετύχουμε με εξωδικαστική πρόταση- διαμεσολάβηση;

· Διαγραφή τόκων και διαγραφή έως 30% κεφαλαίου αν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση (λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου).

· Διαγραφή τόκων και κεφαλαίων έως και 80% όταν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση

· Επιμήκυνση της διάρκειας φτάνει έως 25 έτη, χωρίς να υπερβαίνει το χρονικό της διάστημα το 80ο έτος . Εκτός κι αν υπάρχει μικρότερος ηλικιακά εγγυητής.

 Σε κάποιες περιπτώσεις η Τράπεζα κάνει επιμήκυνση έως το 85ο έτος.

·50 ΕΥΡΩ το όριο ελάχιστης δόσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν έχει εφαρμογή στα κόκκινα δάνεια ;

  • Όχι, αφορά μόνο οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση 60 ημερών
  • Οφειλές που έχουν καταγγελθεί δεν υπάγονται
  • Ισχύει τόσο για οφειλές ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων
  • Δεν υπάγονται οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί μη-συνεργάσιμοι

Τι πρόταση κάνει η Τράπεζα;

Η Τράπεζα αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίστηκαν, αλλά και των δεδομένων που η Τράπεζα είτε διαθέτει είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  • Εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της τράπεζας, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων της Τράπεζας
  • Η τελευταία έχει 3 μήνες για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την ένσταση και παρέχει την απαραίτητη δικαιολόγηση

Τι θα συμβεί για ένα “Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη” – συνέπειες:

– καταγγελία χρηματοδοτικών σας συμβάσεων,

– δικαστικές ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων της Τραπέζης (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής),

– κατάσχεση περιουσίας και πλειστηριασμός,

• ότι μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής και οι τυχόν λοιποί συνενεχόμενοι θα ευθύνονται έναντι της Τραπέζης

πατήστε εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη της Κατερίνας Φραγκάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα στον Real FM https://youtu.be/Q1-YGbnaZJE

Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο

Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο

1 2 3 4 5 23